SRB | ENG

Blog

Da li je BITCOIN zakonski regulisan? Propisi i pravni položaj KRIPTO-VALUTA u svetu

Ne postoji jedinstvena regulativa, nadnacionalna konvencija ili multilateralni ugovor kojim je ujednačen pravni okvir za regulisanje transakcija koje se vrše u kripto-valutama i definisanje njihovog statusa. Pravni položaj Bitcoin-a i ostalih digitalnih valuta se značajno razlikuje od države do d...

Opširnije

Digital - born Media Carnival - Kotor 2017

Preko 200 predstavnika medija, novinara, pravnika, internet aktivista, predstavnika akademije i istraživača učestvovalo je na ovogodišnjem Digital - born Media Carnival-u, u Kotoru, od 14. do 18. Jula. Događaj je organizovala Share fondacija, uz pomoć OEBS-a i Ministarstva inostranih poslova Holan...

Opširnije

Prezentovan MEDIA OWNERSHIP MONITOR - Ko je vlasnik medija u Srbiji?

Berlinski ogranak „Reportera bez granica“ i beogradski BIRN, predstavili su obimno istraživanje na temu „Ko je vlasnik medija u Srbiji?“ kao deo međunarodnog projekta „Media Ownership Monitor“. Publikacija koju čini baza podataka sa detaljnim analizama postavljena je  na specijalizovanom vebsajtu:...

Opširnije

TRANSPARENTNOST vlasništva u medijima

REGISTAR MEDIJA Agencija za privredne registre Republike Srbije vodi javni Registar medija, gde su dostupni podaci o svakom mediju i njegovom vlasniku. S obzirom da medij nema svojstvo pravnog lica, na vebsajtu Agencije za privredne registre, javnosti su dostupni finansijski izveštaji osnivača m...

Opširnije

Zakonska zaštita medijskog pluralizma / Zabrana monopola i koncentracije u medijima

Foto: Miodrag Miša Ignjatović ZABRANA HORIZONTALNE KONCENTRACIJE U MEDIJIMA Zakon o javnom informisanju i medijima (dalje: ZJIM) reguliše horizontalnu medijsku koncentraciju kroz ograničenja vlasništva i upravljačkih prava, a prema kriterijumima tiraža u štampanim i gledanosti u elektronskim...

Opširnije

Arbitražni postupak i odluka po tužbi radi prenosa .RS internet domena - STUDIJA SLUČAJA 3

Postupak po tužbi radi prenosa registracije internet domena ABBVIE.RS    ČINJENIČNO STANJE Tužilac - A je dana 17. 03. 2017. godine podneo tužbu Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije, a radi prenosa registracije nazi...

Opširnije

SLOBODA MEDIJA U REPUBLICI SRBIJI - Zakonodavstvo i praksa

  KAKO JE SLOBODA MEDIJA REGULISANA USTAVOM I ZAKONIMA? Ustav Republike Srbije s obzirom na karakter samog akta, prilično se detaljno osvrće na slobodu medija, ali i pravo građana da budu obavešteni. Takođe garantuje i prava mišljenja i izražavanja. Nakon Ustava, kao najvišeg državnog akta, sle...

Opširnije

CREATIVE COMMONS LICENSES  – Licence Kreativne Zajednice – pojam i vrste

Sve veći obim razmene informacija na internetu, ali i različitost sadržaja koji  se objavljuje odnosno njegova namena, doneo je i potrebu definisanja opštih licenci kojima se dozvoljava korišćenje odeđenog autorskog dela, u meri i na način zavisno od vrste licence. Naime, kako bi se izbeglo pojed...

Opširnije

U Kopenhagenu održana 58. ICANN konferencija o internetu

Govorom ministarke kulture Kraljevine Danske Mette Bock, predsednika ICANN-a UO Steve Crockera, direktora Göran Marby-a, kao i direktora organizatora, odnosno Danskog internet foruma (DIFO) HenriKa Udsena 13.03. dva dana nakon početka neoficijalnog programa, otvorena je 58. po redu ICANN konferenc...

Opširnije

Da li internet portal registrovati kao medij ili ne?

Zakon o javnom informisanju i medijima precizno je definisao šta se može smatrati medijem, a šta ne. A glavni uslov da bi neka forma imala taj status je registracija u nadležnom registru medija koji vodi Agencija za privredne registre. Zakonodavac zapravo ostavlja opciju vlasnicima internet por...

Opširnije

Pravo na PIJETET i privatnost preminulog lica

ŠTA JE PIJETET - POJAM Pijetet predstavlja poštovanje prema pokojniku i njegovom dostojanstvu, kako prema stečenom ugledu i časti, tako i prema posmrtnim ostacima umrlog. S obzirom na pravnu i faktičku prirodu pijeteta, on se odnosi na osećanja osoba bliskih umrlom, a ko se smatra bliskim da bi ...

Opširnije

U Medija centru u Beogradu, predstavljene „Smernice“ Saveta za štampu i „Vodič kroz autorsko pravo“

Tekst: Marijana Radovanović Fotografija: Miodrag Miša Ignjatović U cilju približavanja Zakona o autorskim i srodnim pravima medijima i što preciznije primene Kodeksa novinara Srbije, 21. decembra 2016. godine u prostorijama Medija Centra u Beogradu održan je seminar u organizaciji Saveta za št...

Opširnije

MEDIA & REFORM CENTAR: "Autorska prava još uvek enigma većini medija"

Izvor: MEDIA & REFORM Tekst: Marta Savić Fotografije: Vladimir Đorđević Autorska prava u medijima još uvek su za mnoge velika nepoznanica. Kako objaviti fotografije, koga potpisati, koliko teksta je dozvoljeno preuzeti sa nekog portala, samo su neka od pitanja koja svakodnevno muče brojne...

Opširnije

ODBRANA FIDELOVA - La historia me absolvera

Koliko je samo laži bilo upotrebljeno da bi se opravdalo ono što se opravdati ne može, da bi se objasnilo ono što se objasniti ne može, da bi se izmirilo ono što se ničim ne može izmiriti, sve dok, kao vrhunac svega, niste potvrdili da činjenice stvaraju pravo, Fidelova je sentenca i univerzalna ...

Opširnije

ETIKA I PRAVO U NOVINARSTVU - Panel diskusija na Pravnom Fakultetu

Na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Studentske asocijacije za međunarodnu saradju i Legal Aid-a, 17. novembra održana je panel diskusija na temu Etika i pravo u novinarstvu. Na pitanja moderatora i studenata odgovarali su Zdenko Tomanović, Ljiljana Smajlović i Dragan Milić...

Opširnije

ULUPUDS CENOVNIK - Pregled minimalnih cena fotografija

ULUPUDS - TARIFNIK MINIMALNIH NAKNADA NA IME KORIŠĆENJA FOTOGRAFIJA UVODNE ODREDBE: Cene su izražene u bodovima. Vrednost jednog boda je jedan Evro. Ukoliko je fotografija sama na strani, računa se kao da je cela strana, bez obzira na veličinu fotografije. Sve naknade u ovom trarifniku dat...

Opširnije

Naknada štete zbog povrede autorskog prava na fotografiji - STUDIJA SLUČAJA 1

Fotografije: Vladimir Đorđević AUTORSKO PRAVO - STUDIJA SLUČAJA: ČINJENIČNO STANJE: Autor je vlasnik Bloga i imalac je autorskih prava na kompletnom sadržaju koji se na predmetnom blogu objavljuje, a s tim u vezi Autor je postavio i Copyright oznaku na  vidnom mestu početne strane Bloga...

Opširnije

-