• Advokat Dragan Milić - Autorsko pravo, Medijsko pravo, internet i IT pravo

  • Emailoffice@milic.rs
  • Phone+381 11 42 80 267

SRB | ENG

 


AUTORSKO I PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE, MEDIJSKO, INTERNET, IT PRAVO


Advokat Dragan Milić rođen je 1980. godine. Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član već jedanaest godina.

U početku karijere bavio se najrazličitijim pravim oblastima, koristeći znanje i iskustvo koje je stekao u pripravničkim danima, da bi se vremenom fokusirao i usko specijalizovao za oblasti koja su ga oduvek zanimale – autorsko, medijsko, internet i pravo intelektualne svojine.

Iza sebe ima dugogodišnju praksu u zastupanju fizičikih i pravnih lica odnosno medijskih kuća, pred sudovima, a naročito u građanskim postupcima vezano za pomenute pravne oblasti.


Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa i edukativnih projekata iz oblasti autorskog, medijskog i prava intelektualne svojine, od kojih izdvaja članstvo u radnoj grupi veoma važnog internacionalnog projekta Evropske unije - EVLIA. Projekat je ustanovljen u cilju implementacije jedinstvenog načina procene i izražavanje vrednosti intelektualne svojine odnosno radi ustanovljavanja parametara i metodologije za vrednovanje inovacija, što omogućava da se nematerijalna dobra mogu računovodstveno izraziti u svojoj tržišnoj vrednosti i tako koristiti za potrebe finansiranja od strane banaka i drugih investitora. – EVLIA.


Angažovan je na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnost u oblastima autorskog, medijskog i internet prava.

Autor je i priređivač Vodiča kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija.


Foto: Dušan Žutinić