Odlučili ste sa za rad i život u Republici Srbiji, a nemate rešeno pitanje prijave boravišta i radne dozvole.

U ime pojedinaca i kompanija, pružamo usluge pravne podrške, savetovanja, ali i zastupanja u postupcima dobijanja radne dozvole i prijave boravišta stranim državljanima.