Ukoliko imate potrebu za osnivanjem privrednog društva u Republici Srbiji i želite da taj postupak obavite brzo i efikasno, advokatska kancelarija to može uraditi za vas. U ovu uslugu, pružićemo vam i druge pravne usluge povezane sa pokretanjem poslovne aktivnosti.

U međuvremenu veliki broj informacija možete pronaći i na našem blogu koji se redovno dopunjava novim sadržajem korisnim početnicima u biznisu, naročito onima koji svoju budućnost vide u poslovanju na internetu i IT industriji.