MILIĆ LEGAL office&hub | Advokatska kancelarija - IT/ICT, Autorsko/IP i Internet pravo

Izrada Ugovora

Usluge izrade svih vrsta ugovora u privredi, naročito za IT sektor, NDA i ugovora o regulisanju prava intelektualne svojine.

Usluge lica za zaštitu podataka

Obrađujete podatke o ličnosti klijenata i zaposlenih? Usluga stručnog DPO-a uz ili nezavisno od usluge usklađivanja sa zakonom i GDPR-om.

Izrada akata za vebsajtove

Uredite ugovorni odnos sa korisnicima usluga vašeg internet poslovanja i uskladite obradu njihovih ličnih podataka sa zakonom.

Registracija i zaštita žiga

Za uspeh u poslovanju bitan je proizvod, ali i znak - žig pod kojim će on biti prepoznatljiv. Pravni aspekti brendiranja vašeg poslovanja na internetu.

Kompletna Pravna Podrška Vašem Poslovanju.

Pravne Oblasti i Praksa

Internet Pravo

Internet pravo predstavlja novu grana prava, nastalu iz potrebe da se kreira novi regulatorni okvir koji je primenljiv na pravne poslove u vezi sa internetom.

IT Pravo

IT pravo obezbeđuje pravni okvir za funkcionisanje poslovnih modela koji se baziraju na visokim tehnologijama i razvoju računarskih programa.

Intelektualna Svojina

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kao sastavni delovi pravne oblasti intelektualne svojine predstavljaju ključan segment svakog poslovanja.

Zaštita Podataka o Ličnosti

Kako je obrada podataka fizičkih lica nezaobilazan deo poslovnog funkcionisanja, usaglašavanje sa zakonom i GDPR-om je potreba.

Privredno Pravo

Ugovori u privredi, statusna pitanja kompanija i registracije, poslovni konsalting, preduzetnička pitanja, startup, usaglašavanje sa zakonskom regulativom.

Elektronska Trgovina

E-commerce zauzima i tek će zauzimati važan segment u prodaji roba i usluga na koji se primenjuje niz zakonskih propisa koji moraju biti primenjivani.

Naš Tim

Dragan Milić

Advokat - osnivač

Jelena Blagojević

Advokat

Boris Moljević

Advokat

Tanja Pisanjuk

Advokatski pripravnik

KANCELARIJA

O Nama

Advokatska kancelarija MILIĆ LEGAL office&hub pruža pravnu podršku u svim pravnim oblastima, naročito u vašem onlajn poslovanju, internetu i privredi uopšte, visokim tehnologijama, što podrazumeva IT/ICT pravo, zatim autorsko odnosno IP pravo, izradu opštih akata,  pravila privatnosti i uslova korišćenja za vebsajtove, kompleksnih ugovora, kao i zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima. Dugogodišnje iskustvo advokata Dragana Milića, u oblasti svih pravnih aspekata interneta, čini ga pionirom u ovoj mladoj grani prava koju nazivamo Pravo interneta ili Internet pravo. Sa timom kolega, advokatska kancelarija uspeva da odgovori na sve kompleksnije i sve učestalije upite sa tržišta internet poslovanja Republike Srbije i regiona. Pitanja intelektualne svojine na globalnoj mreži, internet domeni, aktuelna pitanja zaštite podataka ličnosti, teme iz IT industrije, kao i neizbežna zaštita podataka o ličnosti, sve više umrežavaju pravo interneta sa drugim pravnim oblastima.

Profesionalan i pojedinačni pristup potrebama vašeg poslovanja čini uslugu jedinstvenom, a ugovore i druge akte izrađene po narudžbini savršeno skrojenim.Na blogu koji se redovno ažurira i dopunjuje možete pronaći veliki broj stručnih autorskih tekstova iz raznih oblasti prava kao i informacije o aktuelnim događajima.

SARADNJA

Početni uslovi saradnje

Ukoliko vam treba pravno mišljenje, zastupanje ili druga vrsta pravne pomoći od strane advokatske kancelarije, vaš upit možete poslati putem email-a. Pravno savetovanje, pravna mišljenja i konsultacije se tarifiraju, a naknada i način obračuna se dogovara od slučaja do slučaja, zavisno od obima angažovanja kao i izgleda za dalju saradnju i zastupanje.

Važno: Nismo u prilici da mišljenja i savete dajemo telefonom i email-om, iz razloga profesionalnosti, posvećenosti detaljima, kao i zbog povećanog obima posla. U slučaju povećanog obima upita putem elektronske pošte, odgovorićemo samo na upite gde smo u mogućnosti da prihvatimo razgovore o angažovanju.

Hvala unapred na razumevanju.

Sadržaj sa ove veb prezentacije i bloga koristite samo informisanja radi u skladu sa uslovima.  Uživajte u čitanju!

KONTAKT

Zakažite sastanak

Ul. Uroša Martinovića 8, 11070, Novi Beograd

office@milic.rs

+381 11 4386461