Registracija i zaštita žiga

Originalnost i prepoznatljivost na tržištu, jedan je od ključnih segmenata svakog uspešnog poslovanja. Dugoročan i biznis sa vizijom podrazumeva i paralelnu izgradnju identiteta robe ili usluge na kojima se bazira delatnost. Ovo je naročito važno u poslovanju preko interneta, gde je verbalno ili grafičko rešenje na osnovu kog je naš proizvod odnosno usluga poznata, jer u onlajn svetu, neretko je samo ova vrsta oznake nešto po čemu se možemo na prvi pogled izdvojiti od mase sličnih rešenja, čiji identitet se odlikuje generičkim ili opisnim znacima.

Kada se stavi u kontekst interneta, pojam žiga je nemoguće razdvojiti od naziva internet domena, koji odnos predstavlja jedno od iskušenja brendiranja na internetu, odnosno zaštite žiga u onlajn okruženju.

Žig predstavlja pravo kojim se štiti verbalni ili grafički znak koji na tržištu služi da bi se nečija roba ili usluga razlikovala od iste ili slične robe i usluga, negog drugog lica. Može biti kolektivni, žig garancije ili individualni, koji je u praksi i najčešće zastupljen.

Usluge:

  • Podnošenje registracionih prijava za domaće žigove
  • Podnošenje registracionih prijava za internacionalne žigove
  • Podnošenje rešeršnih zahteva
  • Ostvarivanje prava na zaštitu žiga – vođenje vansudskih i sudskih postupaka
  • Pravna mišljenja
  • Postupci zbog povrede žiga registracijom i korišćenjem naziva internet domena

Registracija žiga je važna zbog toga što nosiocu istog daje određena prava kojim štiti svoje poslovne interese, pa tako ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste  znak koji koji je istovetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom za robe i usluge koje su registracijom potvrđene, kao i da koriste znak koji je sličan njegovom ranije zaštićenom znaku za istovetnu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga ako postoji verovatnoća da će zbog toga nastati zabuna u pravnom prometu odnosno kod relevantne javnosti. Takođe, nosilac ima pravo i da zabrani stavljanje žiga na robu i ambalažu, kao i da zabrani drugom licu da nudi takvu robu, stavlja je u promet ili skladišti u tu namenu, da je uvozi ili izvozi, ali i da koristi žig u poslovnoj komunikaciji, dokumentima ili oglašavanju.