Publikacije

Advokati iz naše advokatske kancelarije imaju iza sebe veliki broj održanih seminara, obuka, radionica i konferencija na temu pravnih oblasti koje dominiraju našom praksom, a pretežno iz domena zaštite podataka o ličnosti, e-trgovine, medijskog prava i prava intelektualne svojine.

Pored događaja, izdat je i veliki broj publikacija i članaka čije autorstvo potpisuje advokat Dragan Milić i druge kolege radno angažovane od strane kancelarije.

Uskoro će na ovoj strani biti objavljeni spiskovi važnijih izdanja i knjiga.  Do tada više informacija o izdanjima možete saznati posetom naših stranica na društvenim mrežama Linkedin i Facebook.