Izrada Ugovora

Saglasnost volja može biti i usmeno postignuta, ali u tom slučaju ni blizu ne obezbeđuje pravnu sigurnost ugovornim stranama u pogledu garancije da će dogovorena prava i obaveze biti izvršeni. Osim toga, imperativne norma propisuju obaveznu pismenu formu za veliki broj ugovora, a za neke se zahteva i overa potpisa odnosno solemnizacija isprave.

Advokatska kancelarija za vas pruža usluge izrade velikog broja ugovora, kako onih koji su vezani za promet nepokretnosti, tako i ugovora o pružanju raznih vrsta usluga, poslovno-tehničkoj saradnji, narudžbini računarskog programa, ustupanju i prenosu prava intelektualne svojine, raznih ugovora u privredi, kao i mnogih drugih pravnih poslova koji su potrebni za svakodnevno poslovanje vaše firme.