Privredno Pravo

Pojam privredno pravo označava granu prava koja izučava pravne aspekte privrednog poslovanja. U širem smislu obuhvata i kompanijsko pravo, dok se u užem bavi ugovorima u privredi, bankarskim poslovanjem i hartijama od vrednosti.

Statusna pitanja privrednih društava, njihovo osnivanje, ustrojstvo i promene predmet su kompanijskog prava i uglavnom prate rešenja Zakona o privrednim društvima. Ostatak oblasti privrednog prava regulisan je mnoštvom pozitivnih propisa, zbog čega ova pravna oblast predstavlja jednu od najkompleksnijih grana prava.

Privredno poslovanje iziskuje stalnu i posvećenu pravnu podršku, zbog čega svako privredno društvo mora imati interno ili eksterno angažovanog pravnika za konsultacije i operativni rad. Od osnivanja, preko redovnog toka poslovanja, statusnih promena, do likvidacije društva, poslovanje je prožeto propisima koji su često striktni i podrazumevaju imperativne zakonske norme koje se moraju poštovati.