Naš Tim

Tim advokatske kancelarije broji dva advokata, dva advokatska pripravnika i jednog diplomiranog pravnika sa stausom konsultanta, čiji su poslovi i zaduženja podeljeni po oblastima za koje su specijalizovani.

Dragan Milić

Advokat - osnivač

Jelena Blagojević

Advokat

Marija Štrbac

Advokatski pripravnik

Boris Moljević

Advokatski pripravnik

Ivana Milić

Konsultant