Advokat Dragan Milić

Advokat Dragan Milić rođen je 1980. godine. Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT/IKT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Autor je monografije Pravo likovnih umetnosti, izdate od strane JP Službeni glasnik, kao monografija nacionalnog značaja. Promovisana je u septembru 2022. u atriumu Narodnog muzeja Srbije.

Stalni je predavač privrednog društva specijalizovanog za obuke i edukaciju “Poslovna savršenost”, na njihovim projektima “Obuke i kursevi” i “Top conference”, privrednog društva “Kurs Kreator”, kao i nemačkog privrednog društva za edukaciju Forum media GmbH i njihovog povezanog pravnog lica u RS, Forum media doo, Beograd. 

Redovan je kolumnista magazina Nova ekonomija, gde u ovoj nejlepšoj novinarskoj formi izražava svoje lične stavove o pravnim, ali i pitanjima iz ekonomije i naše svakodnevnice.

Angažovan je i kao autor portala “DOMEN RS”, gde redovno piše članke na temu prava informaciono komunikacionih tehnologija.

Bio je angažovan na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnost u oblastima autorskog, medijskog i internet prava.

Autor je i priređivač mnogih publikacija među kojima su Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao i Trendovi i sudska praksa u domenu autorskih prava u novinarstvu, u izdanju NUNS-a.

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Naučni rad “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu” objavljen je u prestižnoj godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – “Intelektualna svojina i internet 2018”, prezentovanoj na istoimenoj konferenciji.

U publikaciji Instituta za uporedno pravo “Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji”, iz 2020, objavljen je i članak “Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti”, kao prvi tekst te vrste kod nas, koji je bacio svetlo na najfleksibilniji i najproblematičniji osnov obrade podataka – legitimni interes.

Na 35. jubilarnoj Kopaoničkoj školi prirodnog prava – Slobodan Perović, u decembru 2022. godine publikovao je i referisao naučni rad na temu “Pitanje utvrđivanja identiteta registranta naziva internet domena u svetlu novih propisa o zaštiti podataka o ličnosti”, u koautorstvu sa dr Dejanom Đukićem. Predmetni tekst je bio baza za izlaganje na 84. konferenciji Asia-Pacific Top Level Domain Association conference, u Seulu, od 18 do 21 septembra 2023. godine gde je Dragan Milić bio pozvan da održi trening na temu “GDPR za ccTLDs”.

Jedan je od osnivača udruženja Legalis, koje pruža podršku jačanju svesti o potrebi pošovanja zakona i subjektivnih autorskih prava u pogledu korišćenja legalnih softvera.

Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa i edukativnih projekata iz oblasti autorskog, medijskog i prava intelektualne svojine, od kojih izdvaja članstvo u radnoj grupi veoma važnog internacionalnog projekta Evropske unije – EVLIA. Projekat je ustanovljen u cilju implementacije jedinstvenog načina procene i izražavanje vrednosti intelektualne svojine odnosno radi ustanovljavanja parametara i metodologije za vrednovanje inovacija, što omogućava da se nematerijalna dobra mogu računovodstveno izraziti u svojoj tržišnoj vrednosti i tako koristiti za potrebe finansiranja od strane banaka i drugih investitora. – EVLIA.

Značajnija skorašnja predavanja i konferencije​


 • Septembar 2023, IX MEĐUNARODNI FORUM ,,BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST 2023″, Beograd – panelista
 • Septembar 2023, 84. konferencija “Asia-Pacific Top Level Domain Association conference”, Seul, od 18 do 21 septembra – predavač na treningu “GDPR for ccTLDs”
 • Jun 2023, Konferencija “Web3 Policy Lab Meetup”, Beograd – panelista i moderator na temi “Blockchain i IP”
 • Jun 2023, Konferencija “Sajber higijena i bezbjednosna kultura u organizacijama”, Univerzitet Crne Gore u Podgorici – panelista
 • April 2023, Konferencija IP : CON BELGRADE 2023, Jugoslovenska Kinoteka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – panelista i predavač
 • Decembar 2022, Seminar “Korak po korak: Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pripreme za inspekcijski nadzor”, u organizaciji “Kurs kreator”, 21. i 22. Decembar, Hotel Holiday Inn Beograd – predavač
 • Decembar 2022, Učešće na konferenciji “35. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović”, referat naučnog rada, u okviru IV katedre za intelektualnu tvorevinu – odsek Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija, 15.12.2022.
 • Decembar 2022, publikovanje naučnog rada u zborniku “35. Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović”, na temu “Pitanje utvrđivanja identiteta registranta naziva internet domena u svetlu važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti” – koautor
 • Novembar 2022, Seminar “Pravni aspekti poslovanja u IT industriji”, u organizaciji kompanije “Poslovna savršenost” u okviru projekta “Top Conference”, održan u hotelu “Borkovac”, 17. i 18. novembra – predavač
 • Oktobar 2022, Predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, povodom studijske posete delegacije Zavoda za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine institucijama Republike Srbije, 13. oktobar – predavač na temu alternativnog rešavanja sporova povodom naziva internet domena
 • Oktobar 2022, Konferencija “E-trustmark Day” o e-trgovini, 12. oktobar – predavač na temu zakonitosti prodaje preko društvenih mreža
 • Oktobar 2022. Seminar „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, održana u hotelu Borkovac, u organizciji kompanije „Poslovna savršenost“, 4. i 5. oktobar – predavač

 • Septembar/Oktobar 2022, Intenzivna četvoronedeljna obuka Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji “Obuke i kursevi” – predavač
 • Septembar 2022, Promocija monografije “Pravo likovnih umetnosti” u Narodnom muzeju u Beograd, 6.09. – autor monografije i govornik
 • Avgust 2022. Konferencija „Tri godine od primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2022” održana u hotelu Mona na Zlatiboru, u organizaciji „Forum Media d.o.o. Beograd“, 28, 29. i 30. avgust – predavač i panelista

 • Jun 2022. Seminar „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, održana u hotelu Borkovac, u organizciji kompanije „Poslovna savršenost“, 2. i 3. jun – predavač

 • Maj 2022. Seminar „Inspekcijski nadzor u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, u organizaciji „Forum Media d.o.o. Beograd“, 23. maj – predavač

 • Maj 2022. Predavanje na temu domenskih sporova i analiziranje konkretnih arbitražnih odluka u okviru Pravne klinike za intelektualnu svojinu u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, 13. maj – predavač

 • Mart-april Dvodnevni seminar – obuka Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji  kompanije „Poslovna savršenost“, održana u hotelu Borkovac, 31. mart i 1. april – predavač

 • Februar 2022. Seminar „Pravni aspekti poslovanja u IT industriji“, u organizaciji kompanije „Poslovna savršenost“, održan u hotelu Borkovac, 24. i 25. februar – predavač

 • Decembar Konferencija „Nedozvoljena trgovina na internetu“, u organizaciji Fondacije 2021. „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravnog fakulteta Univerziteta Union, 8. decembar – predavač

 • Dvodnevni seminar – obuka Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji kompanije Poslovna Savršenost – Predavač. 5. i 6. Novembar 2021, Hotel Borkovac
 • “Obuke i kursevi”, četvoronedeljna napredna i praktična obuka DPO-a, Oktobar 2021. Predavač
 • Dvodnevni seminar – obuka Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji kompanije Poslovna Savršenost – Predavač. 15. i 16. Septembar 2021, Hotel Borkovac
 • Seminar “Inspekcijski nadzor Poverenika u primeni ZZPL-a” – Forum media, Avgust 2021. Predavač
 • Dvodnevni seminar – obuka Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizaciji kompanije Poslovna Savršenost – Predavač. 2. i 3. Jun 2021, Hotel Borkovac
 • Digitalna revolucija 4.0 – Konferencija Pravnog fakulteta Union i RNIDS-a. Predavanje na temu “Pojam i pravni aspekti digitalne imovine”, Decembar 2020.
 • Konferencija “Zaštita podataka o ličnosti 2020.” – Forum media, Novembar 2020. Predavač i panelista
 • “Obuke i kursevi”, tronedeljna napredna i praktična obuka DPO-a, Novembar 2020. Predavač
 • “Obuke i kursevi”, četvoronedeljna obuka DPO-a, Oktobar 2020. Predavač
 • Septembar 2020. Publikovanje naučnog rada na temu “Legitimni interes kao pravni osnov obrade podataka o ličnosti” u okviru publikacije “Zaštita podataka u Republici Srbiji” u izdanju Instituta za uporedno pravo, Beograd – autor
 • Promocija publikacije „Trendovi i sudska praksa u domenu autorskog prava u novinarstvu“, izdavač NUNS, autor Dragan Milić, jun 2020. – autor
 • Intenzivna obuka Data protection officer-a „Stručnjak za zaštitu podataka o ličnosti“, 15, 19 i 22. Jun 2020, Organizator Forum media doo, Beograd
 • „Seminar on Copyright Law – Belgrade“ – Evropski centar za sudije i pravnike, Ministarstvo pravde Kraljevine Luksemburg i Ministarstvo za evropske integracije RS, seminar u Zavodu za intelektualnu svojinu RS, – 04. Decembar 2019 – panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Novi Sad, Novembar 2019
 • Konferencija „Mladi online – kada postaje opasno“, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Novembar 2019, predavač
 • Konferencija “ZZPL – Prvi rezultati primene i najčešće nedoumice u praksi” – Forum Media doo, Hotel Saint Ten, Beograd, Novembar 2019 – predavač i panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Beograd, Oktobar 2019
 • Reporters Without Borders – Media Monitor, Belgrade/Berlin, 2017 – 2019 – Konsultant za monitoring medijske regulative u kontekstu horizontalne i vertikalne medijske koncentracije i neutralnosti interneta, kao i panelista i govornik na prezentaciji projekta za medije
 • Gostujuće predavanje na temu IT prava – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, maj 2019
 • Konferencija “Ekonomska politika novinskih agencija”, u organizaciji medijske agencije “Beta”, Beograd maj 2019 – panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, April 2019. – predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, April 2019.
 • Konferencija “Medijski tretman maloletnika u regulativi i praksi” – Centar za edukaciju i razvoj Leskovac – predavač
 • Konferencija “Medijske slobode i autorska prava”, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Beograd, Januar 2019. – moderator i panelista
 • Konferencija “Zaštita podataka o ličnosti”, Hotel Moskva, Beograd, Novembar 2018 – predavač i panelista
 • Konferencija “Digital media conference”, Ohrid, septembar 2018, predavač i panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Jun 2018 – predavač
 • Promocija rada “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu”, objavljenom u godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jun 2018 – autor
 • Konferencija “European jurnalism in digital age”, Perast 2018 – učesnik i predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Mart 2018.
 • Crypto party konferencija – Pravni aspekti blockchain tehnologije, Ljubljana, Mart 2018 – Predavač
 • 58th ICANN – konferencija, Copenhagen, 2017 – Učesnik
 • Digital Born Media Carnival, Kotor 2017 – Predavač i workshop mentor
 • Konferencija OEBS and Independent Journalist Association of Vojvodina – sudska praksa u medijskom pravu, 2017 – Panelista