IT ugovori

Podrška IT industriji podrazumeva uključivanje i poznavanje više grana prava, i to sa drugačijim pristupom i razumevanjem industrije na koju se predmetne pravne norme primenjuju.

Jedna od tih grana prava je svakako korporativno pravo u okviru čijih normi se kompanije između sebe usaglašavaju oko međusobnih prava i obaveza. Dalje, jedan od bitnijih aspekata je svakako radnopravni, i to odnos između angažovanih programera koji učestvuju na projektima i naručilaca posla, koji mogu biti kako velike kompanije, tako i sitni podizvođači ili programeri kojima je potrebna pomoć i podrška.

Takođe, jedno od ključnih pitanja je i intelektualna svojina na stvorenom proizvodu visoke tehnologije, odnosno prava na ekonomsku eksploataciju istog, prava koja zadržavaju učesnici na projektu. Zavisno od vrste ugovornog odnosa sa programerima, često se u praksi zaključuje i ugovor o narudžbini autorskog dela, gde se podrobno definišu odnosi između ugovornih strana. U stranoj sudskoj praksi, već stvorenim računarskim programima odnosno pravima na istim se raspolaže ugovorima o licenci.

Iako su u srpskom pravu ovi ugovori rezervisani za prava industrijske svojine, veliki broj rešenja iz licencnih ugovora se i kod nas može preneti na ugovore kojima se regulišu prava na softverima i drugim proizvodima odnosno uslugama iz industrije visoke tehnologije i komunikacije. Sastavni deo svakog ugovora u ovoj oblasti, ili pak zaseban ugovor koji ga prati, javlja se i ugovor o poverljivosti, kojim ugovorne strane, a pogotovu naručilac posla čuva svoje poslovne interese i informacije koje poseduje.

Kako je softver/računarski program u većini slučajeva autorsko delo i samo u retkim situacijama ispunjava uslove patentibilnosti, postupak obezbeđivanja dokaza o pravu prvenstva u vremenu je takođe veoma bitan segment njegove zaštite i budućeg ostvarivanja prava.

Usluge sastava ugovora:

 • Ugovori o licenci
 • Ugovori o delu
 • Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji
 • Ugovori u radu
 • Prava intelektualne svojine na proizvodima visoke tehnologije
 • Request for information / RFI
 • Request for proposal / RFP
 • Scope statement
 • Statement of Work
 • NDA ugovori
 • Master Service Agreement
 • Ugovori o narudžbini autorskih dela / Software development agreement
 • Uspostavljanje autorskopravne zaštite nad računarskim programima i bazama podataka