Advokatska kancelarija Milić

Usluge

NDA ugovori

    POVERLJIVOST PODATAKA Poverljivost podataka je u nekim segmentima poslovanja podjednako bitna kao i kvalitet proizvoda odnosno usluge, tržišni...

IT ugovori

Podrška IT industriji podrazumeva uključivanje više grana prava. Jedna od njih je svakako korporativno pravo u okviru čijih normi se...

Registracija i zaštita žiga

Originalnost i prepoznatljivost na tržištu, jedan je od ključnih segmenata svakog uspešnog poslovanja. Dugoročan i biznis sa vizijom podrazumeva i...

Autorska prava – individualno ostvarivanje i zaštita

Autorska prava, naročito na internetu, podrazumevaju više interesnih grupa koje su zainteresovane za regulisanje zaštite na drugačiji način, na drugačijem...

Izrada politike privatnosti za internet servise i vebsajtove

Poslovanje se iz godine u godinu seli u onlajn okruženje, i taj trend se ne može zaustaviti. Ukoliko posedujete internet...

Izrada Uslova korišćenja za internet servise i vebsajtove

Kada se kaže – ugovor, obično se pomisli na odštampani papir gde je napisano ko su ugovorne strane, šta je...

Internet domeni

Iako većina korisnika globalne mreže smatra da ista postoji i funkcioniše sama od sebe, i da ceo sistem funkcioniše na...

Usklađivanja poslovanja sa GDPR-om

Nova regulativa zaštite podataka o ličnosti na nivou EU podigla je mnogo prašine i nije tajna da su mnoge kompanije,...

15 godina iskustva u oblasti internet prava

čini nas pionirima ove mlade pravne grane u Republici Srbiji i regionu