Usluge

Boravak stranca i radne dozvole

Kompletna procedura prijave boravka stranog državljanina i zastupanje u postupku pribavljanja radne dozvole i njenog produženja.

Ugovor o radu

Sastavljanje kvalitetnih ugovora o radu sa potrebnim klauzulama posebno prilagođeno vašem poslovanju i potrebama.

Pravna podrška gejming industriji

Podrška industriji video igara koja uključuje pitanja intelektualne svojine, dizajna ugovore sa programerima i druge akte.

Osnivanje firme

Usluge osnivanja firme, konsultacije, sastav posebno skrojenog osnivačkog akta, prateće odluke i kompletna procedura registracije.

Izrada ugovora

Uredite pravni odnosna kvalitetan i siguran način. Usluga sastavljanja velikog broja imenovanih i neimenovanih ugovora.

Likvidacija privrednog društva

Gašenje privrednog društva može biti kompleksan proces sa dosta pravnih, poreskih i faktičkih prepreka. Uradićemo to umesto vas.

NDA ugovori

Poverljive informacije su najvredniji resurs 21. veka. Sačuvajte ih i osigurajte vaše planove, know-how i budućnost poslovanja.

IT ugovori

Sve vrste ugovora sa kojima se sreće IT i IKT industrija, od programiranja, baza podataka do korišćenja digitalnih servisa.

Registracija i zaštita žiga

Registrujte vaše poslovno ime ili ime vašeg brenda pre nego što to neko drugi uradi. Mala investicija za mirnije poslovanje.

Autorska prava – Individualno ostvarivanje i zaštita

Kompletna ugovorna i sudska pravna zaštita duhovnih tvorevina.

Izrada politike privatnosti za internet servise i vebsajtove

Posebno skrojeni akti za usklađivanje web servisa sa GDPR-om i Zakonom.

Izrada Uslova korišćenja za internet servise i vebsajtove

Izrada posebno skrojenih ugovora u elektronskoj formi za websajtove.

Internet domeni

Zaštitite vaš internet domen koji je dokaz identiteta na internetu u okviru sudskih i alternativnih postupaka.

Usklađivanja poslovanja sa GDPR-om

Usluge Lica za zaštitu podataka i usklađivanje poslovanja sa strogim uslovima GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.