Pravne Oblasti i Praksa

Advokatska kancelarija pruža usluge iz velikog broja pravnih oblasti, poput intelektualne svojine sa akcentom na zaštitu žigova i autorsko pravo, pravo interneta, elektronske trgovine, zaštite podataka o ličnosti, IT prava, ali takođe ima veoma razrađenu i bogatu praksu u nekim opštim pravnim oblastima poput privrednog prava, radnog prava, usluga vezanih za nepokretnosti, izrade svih vrsta ugovora i slično. U nastavku ove stranice možete pročitati više detalja o svakoj od pravnih oblasti u okviru kojih kancelarija pruža usluge.

Internet pravo

Podrazumeva zasebnu granu prava, sa sopstvenim pravilima, ali podrazumeva i druge pravne oblasti u vezi sa internetom.

Medijsko pravo i mediji

Zastupanje i registracija portala i drugih medija, privatnosti i naknada štete zbog objavljivanja informacije u mediju, demanti i ispravke.

IT pravo

IT ili IKT pravo podrazumeva granu prava koja reguliše pravne odnose u svetu informacionih tehnologija i e-komunikacija.

Zaštita podataka o ličnosti

Zakon i GDPR imperativnim normama nameću niz obavezama Rukovaocima i Obrađivačima podataka među kojima se možda i vi.

E-Trgovina

E-Trgovina podrazumeva prethodno usklađivanja poslovanja i akata sa nizom važnih propisa, kao i ugovorni odnos sa e-kupcima.

Nepokretnosti

Kupovina i prodaja nepokretnosti, poklon, doživotno izdržavanje, izrada ugovora, zakazivanje overe i prisustvo na overi.

Pravo umetnosti

Pravo umetnosti je neformalna grana prava u okviru koje se druge pravne oblasti pojavljuju u kontekstu umetničkih dela.

Autorsko pravo

Bitan deo prava intelektualne svojine i način da autori zaštite svoja dela od nezakonite eksploatacije i svoja prava ostvare pred sudom.

Intelektualna svojina

Pravna oblast koja podrazumeva autorsko pravo i industrijsku svojinu poput žiga, patenta, industijskog dizajna, geografskog porekla itd.

Digitalna imovina

Kriptovalute, digitalni tokeni, NFT samo su neke od vrsta digitalne imovine, u okviru koje se regulište ICO, beli papir i berza te imovine.

Radno pravo

Regulisanje odnosa između poslodavca i radnika deo je radnopravne oblasti, u okviru koje se reguliše kako stupanje na rad, tako i prestanak istog.

Privredno pravo

Statusna pitanja firmi, registracije pred APR-om, sve vrste ugovora u privredi, kao i kompletna pravna podrška privrednim društvima.