Pravne Oblasti i Praksa

Advokatska kancelarija pruža usluge iz velikog broja pravnih oblasti, poput intelektualne svojine sa akcentom na zaštitu žigova i autorsko pravo, pravo interneta, elektronske trgovine, zaštite podataka o ličnosti, IT prava, ali takođe ima veoma razrađenu i bogatu praksu u nekim opštim pravnim oblastima poput privrednog prava, radnog prava, usluga vezanih za nepokretnosti, izrade svih vrsta ugovora i slično. U meniju glavne navigacije vebsajta možete pročitati više detalja o svakoj od pravnih oblasti u okviru kojih kancelarija pruža usluge.