Pružanje specijalizovanih pravnih usluga iz oblasti

Pravo intelektualne svojine/Autorsko pravo, medijsko, IT i internet pravo, Zaštita podataka o ličnosti

Foto: Dušan Đorđević

Advokat Dragan Milić

Advokat Dragan Milić rođen je 1980. godine. Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa i edukativnih projekata iz oblasti autorskog, medijskog i prava intelektualne svojine, od kojih izdvaja članstvo u radnoj grupi veoma važnog internacionalnog projekta Evropske unije - EVLIA. Projekat je ustanovljen u cilju implementacije jedinstvenog načina procene i izražavanje vrednosti intelektualne svojine odnosno radi ustanovljavanja parametara i metodologije za vrednovanje inovacija, što omogućava da se nematerijalna dobra mogu računovodstveno izraziti u svojoj tržišnoj vrednosti i tako koristiti za potrebe finansiranja od strane banaka i drugih investitora. – EVLIA.

Angažovan je na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnost u oblastima autorskog, medijskog i internet prava.

Autor je i priređivač Vodiča kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača. 

Naučni rad "Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu" objavljen je u prestižnoj godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - "Intelektualna svojina i internet 2018", prezentovanoj na istoimenoj konferenciji.

Pravni Tim

Kao podrška vašem kompletnom poslovanju

Pored oblasti za koju je advokatska kancelarija specijalizovana, ostale kolege, članovi tima i saradnici, pružaju usluge sa ekspertskog i advokatskog nivoa u svojim stručnim pravnim oblastima, kao što su privredno pravo (ugovori u privredi i statusno privredno pravo), promet i status nepokretnosti, radno pravo, kao i druga pitanja iz građanskopravne materije.

Značajnija skorašnja predavanja i konferencije​

 • „Seminar on Copyright Law – Belgrade“ – Evropski centar za sudije i pravnike, Ministarstvo pravde Kraljevine Luksemburg i Ministarstvo za evropske integracije RS, seminar u Zavodu za intelektualnu svojinu RS, – 04. Decembar 2019 – panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Novi Sad, Novembar 2019
 • Konferencija „Mladi online – kada postaje opasno“, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Novembar 2019, predavač
 • Konferencija “ZZPL – Prvi rezultati primene i najčešće nedoumice u praksi” – Forum Media doo, Hotel Saint Ten, Beograd, Novembar 2019 – predavač i panelista
 • Seminar GDPR/ZZPL – Poslovna izuzetnost & Komora zaštitnika podataka o ličnosti, Beograd, Oktobar 2019
 • Reporters Without Borders – Media Monitor, Belgrade/Berlin, 2017 – 2019 – Konsultant za monitoring medijske regulative u kontekstu horizontalne i vertikalne medijske koncentracije i neutralnosti interneta, kao i panelista i govornik na prezentaciji projekta za medije
 • Gostujuće predavanje na temu IT prava – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, maj 2019
 • Konferencija “Ekonomska politika novinskih agencija”, u organizaciji medijske agencije “Beta”, Beograd maj 2019 – panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, April 2019. – predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, April 2019.
 • Konferencija “Medijski tretman maloletnika u regulativi i praksi” – Centar za edukaciju i razvoj Leskovac – predavač
 • Konferencija “Medijske slobode i autorska prava”, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Beograd, Januar 2019. – moderator i panelista
 • Konferencija “Zaštita podataka o ličnosti”, Hotel Moskva, Beograd, Novembar 2018 – predavač i panelista
 • Konferencija “Digital media conference”, Ohrid, septembar 2018, predavač i panelista
 • Konferencija “Intelektualna svojina i internet”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Jun 2018 – predavač
 • Promocija rada “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu”, objavljenom u godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jun 2018
 • Konferencija “European jurnalism in digital age”, Perast 2018 – učesnik i predavač
 • Gostujuće predavanje na temu “Odnos naziva internet domena i žiga”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Mart 2018.
 • Crypto party konferencija – Pravni aspekti blockchain tehnologije, Ljubljana, Mart 2018 – Predavač
 • 58th ICANN – konferencija, Copenhagen, 2017 – Učesnik
 • Digital Born Media Carnival, Kotor 2017 – Predavač i workshop mentor
 • Konferencija OEBS and Independent Journalist Association of Vojvodina – sudska praksa u medijskom pravu, 2017 – Panelista

Drugi o nama

Mediji i događaji

Saradnja

Klijenti

Iz razloga poštovanja politike kancelarije, poslovnih tajni i poštovanja zahteva klijenata, portfolio pravnih lica koje zastupamo nije javno dostupan, već nas za više informacija možete kontaktirati email-om nakon čega ćemo Vas na osnovu Vašeg upita i pojedinačne procene obavestiti o referentnim klijentima i saradnicima.

Porfolio klijenata podrazumeva veliki broj privrednih društava i drugih organizacija, kojima je pretežna delatnost u oblastima internet prodaje i poslovanja, IT industrije, medija, industrije proizvodnje autorskog i kreativnog sadržaja, kao i kompanija koje vide internet kao bitan segment svog poslovanja u budućnosti, i prepoznaju značaj psotavljanja temelja brendiranja na globalnoj mreži, sa pravnog aspekta.

Kontaktirajte nas!

+381 11 4283367