Uslovi Korišćenja

Internet prezentacija advokatske kancelarije Milić isključivo je informativnog karaktera, i sadržaj koji se nalazi na vebsaju www.milic.rs nikako ne može biti shvaćen kao pravno mišljenje.

Sadržaj stranica i blog postova ima primarni cilj da posetiocu pruži informacije o raznim pravnim pitanjima, a pre donošenja bilo koje poslovne ili pravne odluke posetilac bi trebalo konsultovati stručno lice ili odluku doneti na sopstvenu odgovornost.

Sav sadržaj objavljen na ovom vebsajtu uključujući tekst, fotografije, dizajn, metodologiju prezentacije i idejni koncept predstavlja intelektualnu svojinu vlasnika vebsajta i svaka upotreba i korišćenje takvog sadržaja nije dozvoljeno bez prethodne eksplicitne saglasnosti.