Tekst: Marijana Radovanović

Fotografija: Miodrag Miša Ignjatović


U cilju približavanja Zakona o autorskim i srodnim pravima medijima i što preciznije primene Kodeksa novinara Srbije, 21. decembra 2016. godine u prostorijama Medija Centra u Beogradu održan je seminar u organizaciji Saveta za štampu i Asocijacije onlajn medija.

Prisutnima su se obratili Miloš Stojković i Đorđe Krivokapić učesnici radne grupe Saveta za štampu za izradu  „Smernica za primenu kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju“, kao i Dragan Milić autor „Vodiča kroz autorsko pravo za onlajn medije“.

„Imali smo jedan kompleksan proces, veliki broj članova grupe i nekoliko meseci rada, ali takođe i dosta izazova. Rad sa onlajn medijima je interesantan i postoji puno specifičnih stvari koje utiču na čitav niz procesa i organizacionih mera u okviru svakog medija“, ističe Đorđe Krivokapić vezano za Smernice za primenu Kodeksa.

Jedno od bitnih pravila u Kodeksu predstavlja postupanje prema izvorima informisanja u onlajn medijima i njihova zaštita koja je svakako povezana sa pitanjem digitalne pismenosti osobe.

“Novinar ili urednik mora napraviti određenu procenu da li je osoba sa kojom se komunicira preko društvene mreže upućena kako će se ta informacija dalje plasirati. Ovde se novinar postavlja u ulogu psihijatra, sam mora proceniti kakav je stav osobe od koje pribavlja informaciju i nikako ne sme zloupotrebiti mogući nedostatak digitalne pismenosti“, objašnjava Miloš Stojković.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju detaljnije sa Smernicama u kojima su objašnjene najsavremenije metode u izveštavanju, način sprečavanja sukoba, poštovanje autorstva i privatnosti, prenošenje medijskog sadržaja i ostalih problema sa kojima se susreću novinari. Smernicama su data detaljna upustva novinarima u vezi tumačenja i primene Kodeksa novinara Srbije u specifičnom onlajn okruženju. Takođe je ukazana potreba za poštovanjem Kodeksa, ne samo u regulatornom smislu radi izbegavanja sukoba sa zakonom, već se poštovanjem ovih odredbi ukazuje čast i poverenje među članicama.

 „Svi smo svedoci promena koje se u medijima i na internetu dešavaju gotovo na dnevnom nivou i prinuđeni smo da to pratimo. To ne čine samo mediji, već i zaposleni u marketingu, krajnji korisnici medijskih sadržaja i mi koji se iz drugog ugla bavimo medijima odnosno autorskim i medijskim pravom. Te promene dovele su do toga da u poslednje vreme imamo sve veći broj povreda autorskh prava, odnosno da ljudi sve učestalije javno iznose taj problem sa kojim se sreću. Razlozi za to su višestruko povećan protok informacija, zatim Internet sa svim svojim specifičnostima i zakon koji još uvek nije ispratio sve promene i dovoljno detaljno regulisao pravne situacije koje se dešavaju u praksi.

I treći razlog, koji je oduvek postojao ali je sada postao izraženiji, je nedovoljno razvijena svest o potrebi da se autorska prava poštuju i moram reći, neodstatak poznavanja autorskog prava. Zbog svega toga se pojavila potreba za izradom jednog ovakvog vodiča koji nije udžbenik iz autorskog prava sa uporedno pravnim analizama, niti zbirka sudske prakse namenjena sudijama, već predstavlja objašenjenje i tumačenje Zakona kroz napomene, primere i preporuke, na način da ga svi koji se bave internet medijima razumeju“, dodaje autor Vodiča Dragan Milić.

Internet je omogućio masovno korišćenje različitog sadržaja, najrazličitije vidove oglašavanja i stvaranje velikog broja interent platformi, zanemarujući i bacajući senku na autorska prava koja paralelno i dalje jednako striktno egzistiraju i podrazumevaju poštovanje istih.

Održan seminar imao je za cilj da pomogne svim novinarima u radu sa onlajn medijima i izbegavanju nepotrebnog krivičnog postupka.