Naziv i strukutra agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Seminar o AI i Pravu – Gde je veza između njih i mogu li zajedno

Pre samo godinu dana, veštačka inteligencija (AI) bila je samo tema za razmišljanje, daleka budućnost i dugoročna vizija o tehnologiji koja će možda jednom u nekoj meri uticati na naše redovne poslove, ali i privatni život.

Pred kraj prošle godine, u našu svakodnevnicu je na mala vrata ušao servis pod nazivom „ChatGPT“. I dok smo svi suočeni sa ovom informacijom pokušavali sagledamo činjenicu da je nešto tako moguće i svima lako dostupno, stigla je i nova, unapređena verzija servisa označena brojem četiri koja je iz razvojnog centra Open AI kompanije izašla u martu ove godine.

Srazmerno ozbiljnosti situacije i činjenici da je razvoj AI tehnologije neverovatno brz, reagovao je i veliki broj biznismena i aktivista povezanih s tehnologijom, na čelu sa Ilonom Maskom, i zahtevao da developeri ove tehnologije zastanu na pola godine sa lansiranjem novih servisa. 

Prateći ovaj nadolazeći trend razvoja veštačke inteligencije, centralna komisija Evropske unije odobrila je radnu verziju Uredbe o veštačkoj inteligenciji, u javnosti nazvane AI Act. Ovaj nacrt upućen je  Evropskom parlamentu na usvajanje, a isti je odmah prosleđen i na javnu raspravu koja je u toku.

S obzirom na funkcije i mogućnosti AI-a, a naročito ChatGPT-ija kao servisa koji počiva na ovoj tehnologiji, sve je više zainteresovanih za razumevanje, primenu i unapređenje veština vezano za AI tehnologiju.

Naročito su pravnici ti koje je zabrinula činjenica da jedan ovakav servis može uskoro da izrađuje akte bolje i preciznije od njih i s tim u vezi zabrinuti za svoje poslove žele da upoznaju osnovne karakteristike ove tehnologije. Već se globalno vode diskusije na temu da veliki broj radnih pozicija  neće postojati u bliskoj budućnosti. 

Međutim, ne mora nužno da bude tako. Ovaj i slični servisi ne moraju da budu nešto što će ukinuti naša radna mesta i potrebu za našim znanjem. Nestankom potrebe za radom na jednoj vrsti posla, paralelno se javlja prostor za angažovanjem na drugim radnim mestima, generišu se nove profesije ili dobijaju na značaju neke postojeće.

Poznavanje servisa na bazi veštačke inteligencije, njihovih zakonom postavljenih granica može biti upravo ta neophodna prednost u vremenu koje dolazi. Kako kod pružanja npr. pravnih usluga kompanijama i pojedincima koji učestvuju na razvoju ove tehnologije, tako i učenjem i savladavanjem veština korišćenja AI-a za potrebe sopstvenog poslovanja.

Naime, pravilnim i preciznim imputima, ChatGPT nam može biti samo od koristi. Može nam olakšati dolazak do pravih informacija, pomoći kod nekih formulacija, ali daleko od toga da može posao raditi umesto nas. Činjenica je da ćemo za ugovore i pravna mišljenja (još neko vreme) morati da se oslanjamo ipak samo na sebe, ali zašto ne iskoristiti pomoć tehnologije i olakšati taj proces, kroz analizu pravnog pristupa temi i njeno razumevanje.

U tom cilju, advokati advokatske kancelarije Milić, kreirali su seminar sa ovom temom, pod nazivom “Pravni aspekti veštačke inteligencije”, koji će uz pomoć organizacione podrške privrednog društva “Poslovna savršenost doo, Beograd” već ove zime biti održan pred zainteresovanim polaznicima u sklopu “Top – conference” projekta. 

Ovaj seminar je namenjen na prvom mestu pravnicima i advokatima, ali i svim zainteresovanim za veštačku inteligenciju i ljudima koji imaju ambiciju da grade i šire svoje znanje o ovoj tehnologiji. Za one koji ne sede i strahuju da će im veštačka inteligencija preuzeti radno mesto, već žele da preduprede tehnologiju, uzdignu se iznad nje, kontrolišu je, i spremno dočekaju dan kada će AI biti obavezan element naše svakodnevnice.

Agenda seminara

Napred prikazujemo teme iz agende jednodnevnog seminara “Pravni aspekti veštačke inteligencije”.

Prva sesija – 90 minuta:

 • Pravno definisanje pojma veštačke inteligencije
 • Pravne karakteristike i pravna priroda veštačke inteligencije.
 • Pravna regulacija veštačke inteligencije u svetu
 • Nova regulativa Evropske unije o veštačkoj inteligenciji – AI akt
 • Struktura AI akta EU
 • Podela AI prema dejstvu na bezbednost i prava ljudi
 • U kojim situacijama je upotreba AI dozvoljena, a kada ne
 • Visokorizični i zabranjeni sistemi AI
 • Etičke smernice za razvoj i upotrebu AI
 • Uslovi za odgovornu i pouzdanu AI

Druga sesija – 90 minuta:

 • Odnos AI i prava intelektualne svojine
 • AI i autorsko pravo
 • Pravni aspekti treniranja AI algoritma
 • Autorstvo i prava nad sadržajem koje je kreirala AI
 • Projekti kreiranja sadržaja od strane AI
 • Obrada podataka o ličnosti od strane AI
 • Automatska obrada podataka i donošenje odluka na bazi AI
 • Procena uticaja veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti

Treća sesija – 60 minuta:

 • Tehnologije veštačke inteligencije – vrste i primena u praksi
 • GPT i ChatGPT – ulazak AI u mainstream tokove
 • Kako će ChatGPT uticati na pravne poslove
 • ChatGPT kao alat pravnicima i advokatima
 • Primeri upotrebe ChatGPT-ija
 • Analiza uslova korišćenja i politike privatnosti ChatGPT-ija

O terminu i mestu održavanja seminara, uskoro ćemo vas obavesiti.

Naziv i strukutra agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.