Foto: Milan Ilić

Predstavljena monografija koja obrađuje pravne aspekte likovnih umetnosti po prvi put kod nas i u regionu

U atrijumu Narodnog muzeja predstavljena је knjiga advokata Dragana MilićaPravo likovnih umetnosti. Ovo delo, namenjeno kako umetnicima tako i pravnicima, predstavlja prvo monografsko delo koje obrađuje ovu tematiku kod nas. O značaju knjige i njenim dobrim stranama pored autora, sinoć su govorili Petar V. Arbutina, direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga, Miodrag Radojević urednik Pravne biblioteke i Prof Dr Mario Lukinović, recenzent.

Šta nam to novo donosi Pravo likovnih umetnosti?

U knjizi su obrađene teme, kao što su autorsko pravo nad umetničkim delom, pravni aspekti

umnožavanja umetničkog dela, uticaj novih tehnologija na umetničko delo, promet originalnih primeraka umetničkih dela i utvrđivanje njihove autentičnosti, osiguranje umetničkih dela, umetnička dela sa svojstvom kulturnog dobra, sloboda umetničkog izražavanja i drugo.

Zainteresovani će u knjizi moći da pronađu praktične primere iz različitih sudskih praksi, ali i podrobna teorijska objašnjenja i analize pojmova. Ona čini osnovu za razvoj ove pravne oblasti koja do sada na našim prostorima nije dovoljna razvijena iako su tržište i različite aktivnosti umetnika već neko vreme stvorile prostor u kome je primena ove pravne oblasti neophodna.

 „U oblasti pravne književnosti malo je knjiga u svetu, a osobito kod nas, koje na sveobuhvatan i stručan način istražuju odnos prava i umetnosti, odnosno pravne aspekte likovne umetnosti. Advokat Dragan Milić učinio je to na način dostojan poštovanja, otkrivajući i razrešavajući brojne nedoumice i pružajući odgovore na mnoga pitanja u vezi sa zaštitom autorskog prava u oblasti umetnosti. Zbog toga objavljivanje monografije „Pravo likovne umetnosti“ predstavlja pionirski korak u pravnom izdavaštvu u korist, pre svega, učesnicima u pravnom prometu umetničkih dela”, zaključio je Miodrag Radojević urednik Pravne biblioteke.

Kome je autor namenio monografiju?

Knjiga je pisana kroz složen pristup jednostavnim stilom, tako da je u isto vreme namenjena uskoj ciljnoj grupi, to jest pravnim stručnjacima, ali i široj interesnoj javnosti. Autor se oslanjao na široka znanja iz istorije, umetnosti, sociologije, kulturologije i koristio jedinstvene praktične primere. Imajući ovo u vidu, autor i saradnici veruju da će ovo štivo biti izbor široke grupe čitatelja.

Naročito je očigledna komponenta aktuelizacije ove oblasti. Svi pravni aspekti koji se bave ovom oblašću kao i prava umetnika dovedene su u vezu sa tehnološkim novinama, inovativnim načinima funkcionisanja i regulisanja umetničkih proizvoda. Tako da u knjizi ima reči i o NFT-evima kao najnovijem trendu na tržištu.

Prema rečima autora u pogovoru same knjige, kao prvo monografsko delo koje obrađuje pravo likovnih umetnosti kod nas, pisanje ove knjige značilo je i privilegiju i odgovornost u isto vreme. U nameri da postavi temelje nekom budućem radu novih autora, novih generacija, autoru ove knjige je bilo važno da ta osnova bude stabilna I dovoljno sveobuhvatna kako bi se na nju mogli dalje nadograđivati i kako bi se ova tema mogla širiti na radove i publikacije koji će obrazlagati nova zakonska pravila, nove potrebe prakse i uvrstiti neka rešenja iz sudske prakse na koja još uvek čekamo, a koja će značiti i smernicu za pravac daljeg razvoja ove pravne oblasti. A nastavak razvoja prava likovne umetnosti kao neformalne pravne oblasti za kojom je potrebu stvorila praksa, tržište, ali i entuzijazam umetnika, kolekcionara, galerista i stručnjaka u kulturi, zapravo predstavlja primarni cilj ove knjige i nada da ovaj pogovor nije i zaključak na ovu temu.