Novi seminar kao vodič kroz pravne aspekte brendiranja

U današnje vreme, brend predstavlja više od samo logotipa ili naziva – on je srž vaše poslovne priče, odraz vrednosti i ključan faktor za prepoznatljivost na tržištu. Međutim svaki korak u procesu brendiranja nosi sa sobom brojne pravne implikacij.

Seminar “Pravni aspekti brendiranja” je dizajniran da vam pruži duboko razumevanje pravnih okvira koji štite jedan brend, osnažujući svagog da se upusti u izradu snažnog i zaštićenog identiteta na tržištu, sa potrebnom pažnjom da se ne povrede prava trećih lica ili druge imperativne zakonske norme.

Zbog toga smo pripremili novi seminar na ovu temu, koji će uskoro biti dostupan za prijave preko organizatora.

Kome je seminar namenjen?

Seminar “Pravni aspekti brendiranja” namenjen je raznolikim ciljnim grupama i industrijama,  obuhvatajući sve one koji su direktno ili indirektno uključeni u kreiranje, razvoj. upravljanje, i zaštitu brendova, odnosno lica koja pružaju pravnu podršku u tom celokupnom procesu.

Ovaj seminar je dakle posebno koristan za advokate i pravnike u svim delatnostima, sa akcentom na one pravnike koji žele da budu u toku sa promenama i koji pružaju podršku pravnim licima u postupku pozicioniranja na sve zahtevnijem i komplikovanijem digitalnom tržištu.

Seminar je namenjen i marketarima, oglašivačima, menadžerima razvoja, medijskim radnicima, ali i zaposlenima u bilo kom sektoru privrede ako njihov poslodavac ima plan i potrebu da naziv svog brenda odnosno svoju robu ili usluge plasira na tržištu.

Osim pomenutog privrednog sektora, seminar je koristan i za druge grupe poput obrazovnih institucija, neprofitnih organizacija, i vladinih agencija koje rade na brendiranju svojih inicijativa, usluga, ili kampanja. Cilj seminara je da pruži učesnicima neophodna znanja i veštine za efikasno upravljanje pravnim izazovima u procesu brendiranja u bilo kojoj industriji.

OD IDEJE DO REALIZACIJE – PRAVNA ZAŠTITA BRENDA

Događaj pokriva ceo životni vek jednog brenda, od početnih koraka i ideje, preko razrade, realizacije do zaštite brenda i njegovog pozicioniranja i praćenja na tržištu. Ono što jedan pravik treba da zna i o čemu treba da pouči ostale kolege iz drugih sektora koje učestvuju u kompleksnom i skupom postupku brendiranja. Koji ugovori prate brendiranje, zašto je važno oglašavanje, šta su gfranšiza i licenca u brendiranju, ali I kako se pred sudom štiti jedan brend. Kada znak registrovati kao žig i kako odabrati naziv internet domena, a ne povrediti pravo trećeg. I još mnogo toga.

 

Agenda seminara

 

I dan

10:00 – 11:15 Prva sesija

 • Pojam Brenda
 • Od ideje do brenda
 • Uloga pravnika u kreiranju, podizanju i pozicioniranju brenda
 • Koji su prvi koraci pravne zaštite brenda
 • Kreiranje verbalnih i grafičkih rešenja znaka
 • Dizajn
 • Dizajnersko rešenje kao autorsko delo
 • Angažovanje dizajnera i regulisanje pravnih odnosa sa dizajnerom
 • Regulisanje prava intelektualne svojine sa dizajnerom i/ili kreatorom znaka
 • Pravna priroda slogana i njegova zaštita
 • Zakonitost slogana i marketinških poruka

11:15 – 11:45 Pauza

11:45 – 13:00 Druga sesija

 • Znak zaštićen žigom (Trademark)
 • Kada je bitno registrovati znak kao žig
 • Šta sve može biti zaštićeno žigom
 • Žig u reči i/ili grafičko rešenje – logo/naziv Brenda
 • Domaća i međunarodna zaštita žiga
 • Case study – Autorsko delo ili žig
 • Lična dobra: Lično ime i zapis lika kao brend
 • Odnos autorskog prava, žiga i ličnog dobra

13:00 – 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:00 Treća sesija

 • Patent i “know how” kao deo brenda
 • Industrijski dizajn proizvoda i pakovanja
 • Geografska oznaka porekla
 • Ustupanje prava
 • Licenciranje brenda
 • Pojam i vrste licenci
 • “Brand extension”
 • “Cross promotion”
 • Ugovor o franšizingu
 • Pitanja

 

II dan

10:00 – 11:15 Prva sesija

 • Odabir naziva internet domena
 • Kako izabrati internet domen, a izbeći povredu nečijeg prava
 • Odnos naziva internet domena i žiga
 • Sporovi povodom naziva internet domena – sud ili arbitraža
 • Onlajn prisustvo i pravne posledice
 • Kreiranje marketing materijala i sadržaja za vebsajt
 • Korišćenje i zaštita tekstualnog sadržaja na internet sajtovima i društvenim mrežama
 • Korišćenje i zaštita fotografija i video snimaka na internet sajtovima i društvenim mrežama
 • Ugovori sa angažovanim copywriter-ima, fotografima i snimateljima i važni elementi tih ugovora
 • Praćenje Brenda od strane pravnika

11:15 – 11:45 Pauza

11:45 – 13:00 Druga sesija

 • Važnost poštovanja zakona za uspešno brendiranje
 • Poštovanje zakona o trgovini i e-trgovina kao sastavni deo brendiranja
 • Zabrana nelojalne konkurencije
 • Sudska zaštita kod nelojalne konkurencije
 • Ostvarivanje i zaštita prava sudskim putem
 • Šta se sve može tražiti tužbenim zahtevom
 • Naknada štete
 • Poštovanje pravila o oglašavanju i zabrana obmanjujuće i nasrtljive prakse

13:00 – 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:00 Treća sesija

 • Pojam direktnog oglašavanja / marketinga
 • Slanje elektronskih poruka u svrhe direktnog marketinga
 • Pozivanje telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga
 • Pristanak na obradu podatka u svrhe marketing
 • Pretplata na “Newsletter”
 • Spam i brend
 • Pravne posledice spamovanja
 • Pitanja