Berlinski ogranak „Reportera bez granica“ i beogradski BIRN, predstavili su obimno istraživanje na temu „Ko je vlasnik medija u Srbiji?“ kao deo međunarodnog projekta „Media Ownership Monitor“. Publikacija koju čini baza podataka sa detaljnim analizama postavljena je  na specijalizovanom vebsajtu: http://serbia.mom-rsf.org/en/ 

Za sada je dostupna samo verzija na engleskom jeziku, a za nekoliko dana očekuje se objavljivanje baze podataka i na srpskom.

Istraživanje je trajalo nekoliko meseci, a akcenat je bio na analizi zakonskog regulisanja zaštite medijskog pluralizma odnosno koncentracije u medijima, kao i transparentnosti podataka o vlasništvu nad najuticajnijim medijima u Republici Srbiji.

Na promociji su između ostalih govorili Gemma Poerzgen, suosnivačica, Reporteri bez granica Nemačka, Dragana Žarković Obradović, direktorka BIRN Srbija, zatim Olaf Steenfadt, direktor projekta „Media Ownership Monitor“.

Publikacija analizira zakonski okvir koji reguliše medije kod nas, od Ustava prekod Zakona o javnom informisanju i medijima kao osnovnog medijskog zakona pa do Lex specialis zakona koji reguliše elektronske medije. Analiza zakonskog okvira se dotiče i Zakona o zaštiti konkurencije i Zakona o privrednim društvima koji se takođe primenjuju i na medijske kuće, ali i na Zakon o elektronskim komunikacijama kao još jedan medijski Lex specialiszakon u širem smislu reči.

Objašnjene su procedure izbora regulatornog tela , u kontekstu mogućnosti uticaja izvršne vlasti na njegove članove, odnosno dostignuća u realizaciji ustavom zagarantovane podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku kada su mediji u pitanju. Detaljno su opisane nadležnosti regulatora, kao i sistem sankcija i drugih instrumenata koje mu stoje na raspolaganju u radu na ostvarenju zakonskih ciljeva i obezbedjenja slobode medija i medijskog pluralizma i uvođenju reda na medijskom tržištu.

Detaljna statistika na bazi podataka koji su javno dostupni, pruža jasnu sliku medijskog tržišta u Republici Srbiji.

U delu koji se odnosi na transparentnost u medijima, taksativno su navedeni podaci koje svaki mediji mora dostaviti registru, objašnjene vrste registara i svrhe istih, kao i ocene zakona i njegove primene u obezbedjenju jasne transparentnosti u medijima.

Opšti deo izveštaja se dotiče i nezaobilaznog državnog oglašavanja, projektnog finansiranja medija i zlobupotreba prilikom donošenja odluka. Sve u kontekstu uticaja na uredničku politiku medija u Republici Srbiji, gde je naša zemlja uvrštena u zonu visokog rizika.

U Posebnom delu izveštaja dati su podaci o rejtinzima i vlasništvu nad najznačajnijim medijima kod nas, gde je izdavač baze podataka pokušao da odgovori na pitanja na koja odgovore ne možete pronaći u registrima medija niti u zvaničnim saopštenjima i opštima aktima nadležnih državnih organa.