POVERLJIVOST PODATAKA KAO NAJVAŽNIJI SEGMENT MODERNOG POSLOVANJA – EDUKATIVNI SEMINAR

Posle skoro pet godina, ponovo ćemo držati seminar posvećen zaštiti poslovne tajne i poverljivosti podataka. Ovaj jednodnevni edukativni program pruža temeljan pregled ključnih aspekata koje treba razmotriti kako biste efikasno upravljali osetljivim informacijama u današnjem modernom i dinamičnom poslovnom okruženju. Poznavanje propisa i prakse iz ove oblasti ključni su za neophodno duboko razumevanje poslovnih i etičkih aspekata ovog izuzetno važnog područja.

Novi zakon o zaštiti poslovne tajne donet je 2021, čime je Republika Srbija uskladila ovu oblast sa direktivama Evropske unije. Iako je u primeni više od dve godine, mnogi nisu informisani o propisanim novim obavezama i načinima kako zaštititi svoje poslovne informacije. 

Šta su poverljivi podaci?

Otvorićemo seminar definicijom i obuhvatom poverljivih podataka. Razgovaraćemo o pristupu koji ove informacije zahtevaju i kako ih pravilno tretirati.

Poslovna tajna u smislu zakona

Analiziraćemo trenutni pravni okvir Republike Srbije i njegov odnos prema statusu poverljivih podataka, istražujući relevantne zakonske regulative.

Osvrnućemo se na pojam poslovne tajne u kontekstu zakona, razmatrajući uslove koje informacija mora ispuniti kako bi stekla ovaj pravni status. Takođe ćemo istražiti korake koje zakoniti nosilac poslovne tajne može preduzeti u cilju njenog očuvanja.

Ugovor o poverljivosti / NDA Ugovor i njegovi elementi

Dublje ćemo razmotriti ugovore o poverljivosti, istražujući ključne elemente ovih dokumenata i njihovu ulogu u zaštiti poverljivih informacija.

Opšti akt kojim se štiti poverljivost podataka

Proučićemo opšti akt koji se primenjuje kako bi se osigurala poverljivost podataka, istražujući pravne mehanizme koji stoje na raspolaganju.

Poverljivost podataka u odnosima poslodavac-zaposleni

Fokusiraćemo se na pitanja poverljivosti podataka u odnosima između poslodavca i zaposlenih, istražujući kako održavati transparentnost i integritet u radnom okruženju.

Klauzula zabrane konkurencije kao indirektna zaštita poverljivosti

Razmotrićemo klauzule zabrane konkurencije kao jedan od alatki za indirektnu zaštitu poverljivosti podataka, proučavajući pravne aspekte ove prakse.

Know-How kao pravo intelektualne svojine

Istražićemo koncept “know-howa” i analizirati kada informacije treba štititi kao know-how, a kada koristiti druge oblike intelektualne svojine poput patenata ili žigova.

Zakon kao osnov poverljivosti

Razmotrićemo ulogu zakona u očuvanju poverljivosti podataka i kako zakoni mogu biti osnova zaštite osetljivih informacija.

Odnos podataka o ličnosti i poverljivih podataka

Istražićemo sličnosti i razlike u pravnom tretmanu podataka o ličnosti i poverljivih podataka, pružajući uvid u kako upravljati ovim različitim tipovima informacija.

Poslovna tajna i nelojalna konkurencija

Analiziraćemo kako se poslovna tajna povezuje s pitanjem nelojalne konkurencije, proučavajući kako održavati fer tržišnu utakmicu u smislu Zakona o trgovini i kako se boriti protiv zloupotreba i povreda.

Podaci od interesa za Republiku Srbiju i tajni podaci

Pregledaćemo kroz kratak osvrt i podatke koji su pod dodatnim režimom zaštite od strane države i pojasniti različite stepene tajnosti informacija i njihov značaj, posebno fokusirajući se na podatke od interesa za Republiku Srbiju.

Građanskopravna zaštita poslovne tajne

Detaljno ćemo razmotriti vrste tužbenih zahteva i postupke za ostvarivanje prava na građanskopravnu zaštitu poslovne tajne.

Naknada štete

Analiziraćemo postupke i kriterijume za određivanje naknade štete u slučajevima povrede poverljivosti podataka.

Krivična i prekršajna odgovornost i privredni prestupi

Proučićemo krivičnu, prekršajnu odgovornost i privredne prestupe koji se odnose na povredu tajnosti, dajući uvid u sankcije koje se mogu primeniti.

 

Napred prikazujemo detaljnu agendu, sa satnicom događaja:

 

Prva sesija 75 minuta:

 • Šta su poverljivi podaci, kako se tretiraju i kakav pristup zahtevaju
 • Status poverljivih podataka u Zakonodavstvu Republike Srbije
 • Šta je poslovna tajna u smislu zakona
 • Uslovi da bi podatak mogao imati status poslovne tajne
 • Radnje zakonitog imaoca poslovne tajne u cilju njene zaštite
 • Ugovor o poverljivosti / NDA ugovor i njegovi elementi
 • Opšti akt kojim se štiti poverljivost podataka
 • Poverljivost podataka u odnosima poslodavac zaposleni

 

Druga sesija 75 minuta:

 • Klauzula zabrane konkurencije kao indirektna zaštita poverljivosti
 • Know how kao pravo intelektualne svojine
 • Kada informaciju treba štititi kao know how, a kada kao patent ili žig
 • Zakon kao osnov poverljivosti
 • Odnos podataka o ličnosti i poverljivih podataka – sličnosti i razlike
 • Poslovna tajna i nelojalna konkurencija – nepoštena tržišna utakmica

 

Treća sesija 60 minuta:

 • Bezbednost podataka
 • Podaci od interesa za Republiku Srbiju i tajni podaci
 • Stepeni tajnosti
 • Građanskopravna zaštita poslovne tajne
 • Vrste tužbenih zahteva
 • Naknada štete
 • Krivična i prekršajna odgovornost i privredni prestupi zbog povrede tajnosti

 

Ugovor o poslovnoj tajni ili bar klauzula koja reguliše to pitanje sastavni su deo gotovo svakog ugovora o radu, o delu, poslovnim ili konsultantskim odnosima i slično. Vrednovanje poverljivih poslovnih podataka i njihovo osiguranje predstavljaju jedan od ključnih segmenata vođenja firme, jedan od uslova njenog razvoja i baza na kojoj se gradi vizija budućeg poslovanja.

Ovaj događaj ne samo da razotkriva i pojašnjava ključne pojmove, već pruža praktične smernice kako pravilno primeniti zakon i etičke standarde u zaštiti važnih informacija.

Očekujemo dinamične diskusije, interaktivne sesije, koje će rezultirati konkretnim smernicama koje će polaznicima pomoći da ojačaju pravne temelje poslovanja svojih kompanija, ali i sopstveno znanje i iskustvo.

Događaj organizuje kompanija Poslovna savršenost doo, Beograd, u okviru svog projekta Top Conference.

Strukutra i delovi agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.