Naziv i strukutra agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

SEMINAR O PRAVNIM ASPEKTIMA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE POSTAJE DVODNEVNI I SELI SE IZ BEOGRADA U HOTEL BORKOVAC

S obzirom na veliko interesovanje, veliki broj prijava za inicijalni seminar o pravnim aspektima veštačke inteligencije, kao i izuzetno pozitivne povratne informacije koje smo dobili za agendu seminara, sa zadovoljstvom objavljujemo da će sledeći seminar biti proširen na dva dana! Agenda će biti proširena i sveobuhvatnija, čime će biti pokriveni i drugi pravni aspekti AI, a postojeći će biti detaljnije obrađeni.

Ova odluka je doneta kako bismo omogućili dublje istraživanje ključnih tema i obavili dodatnu analizu najnovijih trendova u oblasti veštačke inteligencije i omogućili vam da još bolje iskoristite jedan ovakav događaj.

Zahvaljujemo se na podršci polaznicima koji su se prijavili i radujemo se što ćemo nastaviti druženje na produženom seminaru o veštačkoj inteligenciji! Očekuje nas još uzbudljivih trenutaka i izvanrednih prilika za učenje.

Dodatno, pored toga što nastavljamo dalje tragom novih saznanja i proširenja edukacije o veštačkoj inteligenciji,  sa zadovoljstvom obaveštavamo buduće polaznike da se selimo nazad u Hotel Borkovac, gde je smo već tradicionalno ranije održali desetine seminara o IT pravu i Zaštiti podataka o ličnosti. Verujemo da će izuzetan ambijent doprineti opštem utisku i dodatno motivisati i inspirisati polaznike.

Budite spremni za intenzivno iskustvo puno novih informacija, interakcija i prilika za proširenje vaše mreže profesionalnih kontakata. Nema sumnje da će ovaj dvodnevni događaj biti ključan za sve one koji žele da unaprede svoje razumevanje veštačke inteligencije i prilagode se dinamičnim promenama u poslovnom svetu.

Napred prikazujemo agendu dvodnevnog seminara:

PRVI DAN:

Dolazak u Borkovac

10:10 – 11:00h Prva sesija

 • Pravno definisanje pojma veštačke inteligencije
 • Pravne karakteristike i pravna priroda veštačke inteligencije.
 • Pravna regulacija veštačke inteligencije u svetu
 • Nova regulativa Evropske unije o veštačkoj inteligenciji – AI akt
 • Struktura AI akta EU
 • Podela AI prema dejstvu na bezbednost i prava ljudi
 • U kojim situacijama je upotreba AI dozvoljena, a kada ne
 • Visokorizični i zabranjeni sistemi AI
 • Etičke smernice za razvoj i upotrebu AI
 • Uslovi za odgovornu i pouzdanu AI

11:00 – 12:00h Pauza za kafu

12:00 – 13:30h Druga sesija

 • Odnos AI i prava intelektualne svojine
 • Licenciranje i pitanja otvorenog koda kod AI tehnologije
 • AI i autorsko pravo
 • Pravni aspekti treniranja AI algoritma
 • Autorstvo i prava nad sadržajem koje je kreirala AI
 • Projekti kreiranja sadržaja od strane AI
 • Pravni sporovi u praksi vezani za AI i povrede intelektualne svojine

13:30 – 14:30h Pauza za ručak

14:30 – 15:30h Treća sesija

 • Obrada podataka o ličnosti od strane AI
 • Automatska obrada podataka i donošenje odluka na bazi AI
 • Transparentnost obrade
 • Procena uticaja veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti
 • Upotreba AI u obradi podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavaca
 • Pitanja

DRUGI DAN:

10:00 – 11:30 Prva sesija

 • Tehnologije veštačke inteligencije – vrste i primena u praksi
 • Generativna AI
 • ChatGPT – ulazak AI u mainstream tokove
 • Analiza uslova korišćenja i politike privatnosti ChatGPT
 • Značajniji pluginovi i API
 • Drugi značajniji generativni AI servisi
 • Virtuelni asistenti

11:30 – 12:00 Pauza za kafu

12:00 – 13:30 Druga sesija

 • Informaciona bezbednost i AI
 • Zloupotreba podataka o ličnosti od strane subjekta koji kontroliše AI
 • Deep fake
 • AI i sloboda izražavanja
 • Moralni i etički izazovi

13:30 – 14:00 Pauza za kafu

14:00 – 15:00  Treća sesija   

 • Kako će AI / ChatGPT uticati na pravne poslove
 • AI / ChatGPT kao alat pravnicima i advokatima
 • Benefiti generativne AI za pravnike
 • Primeri upotrebe AI / ChatGPT-ija
 • Prompt inžinjering
 • Sudski sporovi povodom AI tehnologije
 • Ekspertski stavovi i predviđanja
 • Preporuke za regulatorne promene
 • Zaključci
 • Pitanja i dodela sertifikata

15:00 Ručak i druženje

Prošla godina nam je pokazala kako veštačka inteligencija (AI) nije samo apstraktna tema, već postaje sastavni deo naše stvarnosti. U samom završetku godine, servis po imenu “ChatGPT” je diskretno zakoračio u naš svet, uvodeći nas u novo poglavlje AI revolucije. A samo nekoliko meseci kasnije, svedočimo rođenju nove, poboljšane verzije ovog servisa, označene brojem četiri, koja je izašla iz Open AI razvojnog centra u martu ove godine.

Ovaj ubrzan razvoj nije prošao neprimećen, izazivajući zabrinutost među poslovnim liderima i tehnološkim aktivistima, uključujući i Ilona Maska. Njihov apel da se uspori tempo lansiranja novih AI servisa rezonuje s ozbiljnošću situacije. U skladu s tim, centralna komisija Evropske unije je odobrila radnu verziju Uredbe o veštačkoj inteligenciji, poznate kao AI Act, koja trenutno prolazi kroz javnu raspravu.

Rastuće interesovanje za AI, posebno u kontekstu servisa poput ChatGPT-a, koji se temelje na ovoj tehnologiji, stvara potrebu za dubljim razumevanjem i usavršavanjem veština povezanih s AI. Ovo postaje ključno, naročito za pravnike koji se suočavaju s perspektivom da AI servisi mogu uskoro prevazići njihove sposobnosti u kreiranju pravnih akata, istraživanju postojeće prakse i rešenja ili formiranja pravnih mišljenja.

Diskusije o uticaju AI-a na radna mesta se naveliko održavaju širom sveta, ali umesto da gledamo na ove tehnologije kao pretnju, možemo ih posmatrati kao priliku za razvoj novih veština i profila zanimanja. Svestranost u razumevanju AI servisa, poput ChatGPT-a i sličnih servisa, i njihovih pravnih okvira može postati ključna prednost u budućnosti.

Takođe, u današnjem tehnološkom okruženju, gde generativna veštačka inteligencija (Generative AI) postaje sveprisutna, postavlja se i pitanje zaštite podataka o ličnosti. Generativna AI, koja ima sposobnost stvaranja novih podataka na osnovu uzoraka iz postojećih podataka, donosi sa sobom izazove u vezi s privatnošću i sigurnošću informacija.

U tom kontekstu zaštita podataka o ličnosti mora postati imperativ, jer AI može dovesti do ozbiljnih problema u vezi s privatnošću i potencijalnim zloupotrebama.

Upravljanje ovim izazovima zahteva stroge mere sigurnosti i usklađenosti sa zakonodavstvom o zaštiti podataka. Generalna uredba o zaštiti podataka (GDPR) u Evropi i slični propisi širom sveta postavljaju standarde za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka. Organizacije koje koriste generativnu AI moraju se pridržavati ovih zakonskih regulativa kako bi osigurale integritet i privatnost podataka o ličnosti.

S tim u vezi, integracija generativne veštačke inteligencije sa zaštitom podataka o ličnosti postavlja izazove, ali i pruža priliku za razvoj odgovornih praksi u korišćenju ove tehnologije. Ulaganje u bezbednost, usklađenost sa zakonima o privatnosti i etičko korišćenje generativne AI su ključni koraci ka održivom spoju ove inovacije sa zaštitom podataka o ličnosti.

Inspirisan ovim brzim promenama u tehnološkom pejzažu, tim advokatske kancelarije Milić kreirao je seminar pod nazivom “Pravni aspekti veštačke inteligencije”, koji je namenjen pravnicima, advokatima, ali i svima koji žele da prodube svoje znanje o veštačkoj inteligenciji, pružajući im šansu da se pripreme za trenutak kada nastupi nova era i kada će AI postati neizostavan deo našeg svakodnevnog života.

Ne propustite priliku da učestvujete u ovom edukativnom poduhvatu i pridružite se nam u Hotelu Borkovac. Radujemo se susretu s vama na proširenom seminaru o veštačkoj inteligenciji, gde će inovacija, znanje i mreženje biti u središtu događaja.

Kao i do sada, seminar će organizovati kompanija Poslovna savršenost doo, Beograd, u okviru svog projekta Top Conference.

Naziv i strukutra agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.