Govorom ministarke kulture Kraljevine Danske Mette Bock, predsednika ICANN-a UO Steve Crockera, direktora Göran Marby-a, kao i direktora organizatora, odnosno Danskog internet foruma (DIFO) HenriKa Udsena 13.03. dva dana nakon početka neoficijalnog programa, otvorena je 58. po redu ICANN konferencija u Kopenhagenu, na kojoj su rezimirano sve što se dešavalo na interentu u proteklih nekoliko meseci, aktuelizovane nove teme i sublimirane potrebe i podeljeni zadaci vezani za dodatnu regulaciju interneta, sa pravnog i tehničkog aspekta.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN (Internet korporacija za dodeljenje nazive i brojeve), predstavlja neprofitnu organizaciju sa sedištem u Los Anđelesu, osnovanu 1998. godine, koja upravlja Domain Name Sistemom (DNS) i koordinira radom Internet Assigned Numbers Authority organizacije (IANA) nadležnoj za IP adrese.

Stotine održanih sastanaka, panela i predavanja imalo je cilj da se ukaže na aktuelne teme i dogovori rad na neophodnoj novoj regulativi, kao i strategiji za dalji razvoj sistema internet domena, internet protokola, intelektualne svojine, bezbednosti na internetu, zaštite ljudskih prava  i interneta uopšte.

Stotine učesnika najrazličitijih profila, predstavnka registara, radiodifuznih ustanova, vladinih tela i nevladinih organizacija ICANN-ovih radnih grupa podeljenih po usko specijalizovanim sektorima zavisno od toga da li su nadležne za generičke top level domene gTLD, kao što su .COM, .NET ili . ORG, ili country code – ccTLD gde pripada naš .RS, aktivno su učestvovali u kreiranju okvira u kom će se internet u najširem smislu reči kretati u narednom periodu.

Kao i na dosadašnjim ICANN konferencijama, desetak odabranih studenata i mladih stručnjaka starosti do 30 godina, podvedenih pod kategoriju NextGen, imalo je priliku da prezentuje svoje radove, iskustva na internetu i kroz ideje kojih u njihovoj generaciji ne manjka, predstavi sopstvenu viziju razvoja mreže.

Uz to u okviru posebnog Fellowship programa ICANN je okupio i one nešto starije koji su angažovani u ovoj oblasti, ali bi da prošire svoja znanja, steknu nova iskustva i ovladaju najboljom praksom kako bi je dalje implementirali u svojim matičnim zemljama.

Zapravo zadatak konferencije i organizacije je da trajno uredi oblasti koje se negde preklapaju i dopunjuju, a u nekim delovima oštro suprostavljaju kao što su ljudska prava, internet governance, intelektualna svojina, bezbednost i internet slobode, na način da se pronađe kompromis koji će najbolje služiti javnom interesu.

Danski registar DIFO, potrudio se da teme učini još raznovrsnijim, organizujući paralelno u Galla conference centru dodatne panele i diskusije na temu nove EU regulative zaštite podataka, zaštiti podataka u Bitcoin i blockchain transakcijama, sistemu hibridniih medija, budućnosti tekstualnih sadržaja i vrednovanju podataka odnosno informacija.

ICANN58 konferencija zatvorena je 16. Marta javnom sednicom Upravnog odbora, kao i tzv javnim forumom gde su zainteresovani imali priliku da postave pitanja čelnicima ove organizacije, što svedoči o apsolutnoj posvećenosti ICANN-a da u upravljanju u ovoj oblasti učestvuje najširi krug zainteresovanih u okviru takozvanog multistakeholder modela.

Naredna, 59. po redu ICANN konferencija će se održati u Johanesburgu, Južnoafrička republika, od 26. do 29. juna 2017. godine